Veearvesti tahab talveks sooja

Aasta algus on meieni toonud krõbedad miinuskraadid. Meenutame, et lisaks iseendale tuleb pakase eest kaitsta ka veearvestit, et seda ei tabaks külmumine. Külmakraadidega tasub igal juhul pigem arvestada kui hiljem asjatuid kulusid kanda.

Vee külmumisel tekkiv jõud on väga suur ja seetõttu võib talvisel ajal torudesse jäänud vesi teha palju kahju. Lisaks torude lõhkemisele võib külm rikkuda ka veearvesti, mille hilisem remont ei ole enam võimalik. Kuna arvestile sobiva „töökeskkonna“ tagamine on eelkõige tarbija ülesanne, tasub ära hoida selle riknemisega kaasnevaid kulusid. Talveks valmistumisel jagame näpunäiteid, kuidas veearvesti külmumist vältida.

Arvestit saab soojustada

Juhul kui hoone kasutab ka talvisel ajal vett, ent arvesti asub ruumis, kus temperatuur võib langeda miinuskraadidesse, tuleks see soojustada. See töö tasub usaldada professionaalse sanitaartehniku kätesse.

Suvilas lase veearvesti talveks eemaldada

Kui suvilas talveks vesi  sootuks sulgeda, siis tuleks veearvesti eemaldada. Seda tuleks teha eelkõige siis, kui on oht, et temperatuur hoones langeb alla kahe kraadi, sest isegi vee kinnikeeramisel jääb arvestisse vältimatult vett, mille külmumisel ongi arvesti rikutud. Veearvesti eemaldamisel tuleb torudes oleval veel lasta välja voolata ja jätta veekraanid mõlemal pool veearvestit avatuks. Arvesti talveks eemaldamine ja kevadel uuesti paigaldamine toimub kliendi avalduse alusel tasuta ning selleks tuleb esitada avaldus lepingu peatamiseks meie kodulehel.