Veearvesti tahab talveks sooja

Talv on kätte jõudnud, mistõttu meenutame, et lisaks tervisele tuleb pakase eest kaitsta ka veearvestit. Vältimaks veearvesti külmumist, paneme kõikidele klientidele südamele, et külmakraadidega tasub üle vaadata oma veearvesti, et hoiduda hilisematest asjatutest kuludest.  

Vee külmumisel tekkiv jõud on väga suur ja seetõttu võib talvisel ajal torudesse jäänud vesi teha palju kahju. Lisaks torude lõhkemisele, võib külm rikkuda ka veearvesti, mille hilisem remont ei ole enam võimalik. Kuna arvestile sobiva töökeskkonna tagamine on eelkõige tarbija ülesanne, tasub hoiduda riknemisega kaasnevatest kuludest. Talveks valmistumisel jagame näpunäiteid, kuidas veearvesti külmumist vältida.

Arvestit saab soojustada

Juhul kui hoone kasutab ka talvisel ajal vett, ent arvesti asub ruumis, kus temperatuur võib langeda miinuskraadidesse, tuleks arvesti soojustada. See töö tasub usaldada professionaalse sanitaartehniku kätesse. 

Suvilas lase veearvesti talveks eemaldada 

Kui sulgeda suvilas vesi sootuks, tuleks veearvesti talveks eemaldada. Seda tuleks teha eelkõige siis, kui on oht, et temperatuur hoones langeb alla kahe kraadi. Isegi vee kinnikeeramisel jääb arvestisse vältimatult vett, mille külmumisel on arvesti rikutud. Veearvesti eemaldamisel tuleb torudes oleval veel lasta välja voolata ja jätta veekraanid mõlemal pool veearvestit avatuks. Arvesti talveks eemaldamine ja kevadel uuesti paigaldamine toimub kliendi avalduse alusel tasuta ning selleks tuleb esitada avaldus lepingu peatamiseks meie kodulehel. 

Korterites asuvad veearvestid

Tallinna Vesi paigaldab kortermajja ainult pea veearvesti. Korterites olevate arvestitega Tallinna Vesi ei tegele ning neid arvesteid pole võimalik meilt ka tasulise teenusena tellida. Kui on soov paigaldada ka korteritesse kaugloetavad arvestid, tuleks korteriühistul uurida pakkumisi kaugloetavate arvestitega tegelevatelt firmadelt, mille kohta leiab infot internetist.