Torustiku ja tee-ehituse projektid kasvatasid Tallinna Vee 2021. a müügitulu

Tallinna Vee müügitulu kasvas 2021. aastal 3,1 protsendi võrra, ulatudes 53,29 miljoni euroni. Müügitulu kasv tulenes ehitusteenuste müügitulu suurenemisest. 2021. a neljandas kvartalis teenis Tallinna Vesi 14,93 eurot miljonit eurot müügitulu.

  1. aastal jäi veeteenuste müügitulu 2020. aastaga sarnasele tasemele. Aasta lõikes kasvas ehitusteenuste tulu, sest viidi läbi mitmeid suuri torustiku ja tee-ehituse projekte.

Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud veeteenustest saadud tulu suurenes neljandas kvartalis 1,5 protsenti, jõudes 3,9 miljoni euroni. “Neljanda kvartali müügitulu kasvu peamine tegur oli veetarbimise suurenemine pealinna majutus- ja vabaajaasutustes,” sõnas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev. Tallinna Vee eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu langes neljandas kvartalis 1,8 protsenti eelnenud aastaga võrreldes ja oli kokku 5 miljonit eurot.

Ettevõtte neljanda kvartali brutokasum oli 4,8 miljon eurot, langedes aastaga 0,8 miljonit eurot. “Brutokasumi langus on seotud müüdud toodete ja teenuste kuludega, mis suurenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 34,4 protsenti,” selgitas Timofejev. Suurimat mõju avaldas elektri turuhinna tõus ja sellega seoses kasvanud elektrikulu, mis suurenes eelmise neljanda kvartaliga  võrreldes 139,1 protsenti. 2021. aasta kogu brutokasum oli 20,6 miljonit eurot, võrreldes 2020. aastaga vähenes brutokasum 1,6 miljoni euro võrra.

Ettevõtte ärikasum oli neljandas kvartalis 3,4 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,3 miljoni euro võrra. 2021. aastal oli ärikasum 18,8 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aastaga 13,8 protsenti. Lisaks kasvanud elektrikulule põhjustas ärikasumi vähenemist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete tarbeks moodustatud eraldise säilitamine kolmanda kvartali lõpu tasemel.

Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta neljandas kvartalis 3,2 miljonit eurot, mis on 2,2 miljonit vähem kui 2020. aasta samal perioodil. 2021. aasta koguvaates oli puhaskasum 16,2 miljonit eurot, 2020. aastal oli sama näitaja 16,7 miljonit eurot.

Tütarettevõtte Watercom ehitusteenuste müük kasvas võrreldes eelmise aastaga neljandas kvartalis 110,8 protsenti ehk 1,4 miljonit eurot. 2021. aasta koguvaates oli ehitusteenuste müügitulu 7,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 40,3 protsenti ehk 2,1 miljonit eurot. Tulude tõus on eelkõige seotud 2020. ja 2021. aasta jooksul toimunud hangete tulemusel võidetud torustiku ja tee-ehituse projektidega.

Tallinna Vesi on kestliku infrastruktuuri ja teenuse toimepidevuse huvides suurendanud investeeringuid põhivaradesse. Investeeringud torustikesse suurenesid oluliselt juba 2021. aastal, kui rekonstrueeriti kokku ligi 16 km vee- ja reoveetorusid. 2022. aasta plaanitud investeeringute maht põhivarasse ulatub 25 miljoni euroni.

Investeeringute tegemisel järgnevatel aastatel tuginetakse sel aastal Tallinna linnaga koostöös valmiva järgmise 12 aasta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale ning Tallinna Tehnikaülikooliga koostöös tehtavale torustike rekonstrueerimise kavale. “Tehtud ja eesootavad investeeringud aitavad meil tagada tallinlastele kõrge joogivee kvaliteedi ja hoida looduskeskkonda puhtamana,” sõnas Timofejev.

Klientidele täiendava väärtuse pakkumiseks läbi digitaliseerimise alustas ettevõte 2021. aastal kaugloetavate veearvestite paigaldamisega. “Tarkade arvestitega muutub veemõõtmine täpsemaks ja jääb ära veenäitude esitamise vajadus.  Saame edaspidi teavitada kliente veeleketest proaktiivselt. Ka võimaldavad kaugloetavad arvestid tulevikus teavitada meie kliente juhul, kui nende hoonetes peaks tekkima veelekkeid,” loetles Timofejev. Kogu teeninduspiirkond on planeeritud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.

Lisaks investeeringutele vee- ja reoveevõrku on ettevõte asunud vähendama oma keskkonnamõju, alustades mullu CO2 jalajälje kaardistamisest. Jalajälje vähendamiseks võeti Tallinna Vee hoonetes ja tootmisprotsessis kasutusele 100 protsenti taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia. Paljassaare reoveepuhastisse rajatakse koostootmisjaam, mille abil on võimalik kasutada reoveepuhastusprotsessis tekkivat biogaasi, et toota 30 protsenti puhastusjaamas vajaminevast elektrist ja 100 protsenti soojusenergiast.

Ettevõte plaanib investeeringute finantseerimiseks kasutada täiendavat laenukapitali ja jätkata kehtestatud dividendipoliitikaga.

Täpsema info leiate Tallinna Vee IV kvartali tegevusaruandest ning tootmistulemuste börsiteatest.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades: Maardu linnas, Saue linnas ja Harku vallas. Tallinna Vesi on noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat otseosalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Baltic turul vabalt kaubeldavad.