Tootmine

Kaudne negatiivne aspekt

Tarbitud elektri- ja soojusenergia, mille tootmine avaldab mõju keskkonna saastamisele ja loodusressursside vähenemisele.