Homsest piiratakse liiklemist Tehnika tänaval

Alates 04.08.2023 kuni 21.08.2023 on liiklemine Tallinna Tehnika tänaval ja selle lähiümbruses piiratud tulenevalt vajadusest renoveerida kanalisatsioonikollektor. Ühistransport liigub jätkuvalt tavalist trajektoori mööda.

Tutvu siin planeeritud tööga: Tehnika tänava etapid.

AS Tallinna Vesi alustab 4. augustil Tehnika tänava kanalisatsioonikollektori renoveerimistöödega, et ennetada antud piirkonnas võimalikke üleujutusi ning tänavapinna vajumist. Renoveerimistööd viiakse läbi valdavalt kaevikuta meetodi (CIPP) abil, mis aitab suuremahulisi torustiketöid teostada efektiivselt, keskkonda säästvalt ja väiksema häiringuga elanikele. Reovee ärajuhtimise teenus piirkonnas ei katke. Kõigi sulgemiste puhul on tagatud läbipääs operatiivteenistustele, ühistranspordile ja kohalikele elanikele, kelle kodule juurdepääs jääb renoveerimistööde alale.

„Torustike seireanalüüsi tulemused näitavad, et kohati on Tehnika tänava kanalisatsioonikollektor läbivajunud ning seetõttu renoveerimistöid enam edasi lükata ei saa. Tegemist on elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks vajalike töödega ning edasilükkamine tooks kaasa liiga suure üleujutuse, reovee äravoolu katkemise ning keskkonnakahjude riski,“ rõhutas AS Tallinna Vesi varahaldusdirektor Tarvi Thomberg. Lisades juurde, et töödega planeeritakse valmis saada kiirendatud korras juba enne septembri algust ning töid teostatakse kahes vahetuses.

Tehnika tänava kanalisatsioonikollektor on rajatud aastal 1937 ning on strateegilise tähtsusega, teenindades suure tarbijaskonnaga piirkonda (üle 200 hoone), juhtides ära nii reo- kui sademevett. Vooluhulgad ulatuvad antud teeninduspiirkonnas kuni 2500 m3/h.

„Meie jaoks on oluline renoveerimistöödega edeneda kvaliteetselt ja efektiivselt ning võimalikult väikese mõjuga linnaliikluse igapäevasele toimimisele. Alustame töödega hommikul kell 8.00 ja lõpetame öösel kell 01.00. Palume kohalike elanike mõistvat suhtumist, kui intensiivsematel päevadel tekib Tehnika tänaval liigne müra, mis võib häirida tavapärast elurütmi. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast ja püüame töödega valmis saada nii kiiresti kui võimalik,“ sõnas Thomberg.

Tööde teostamise ajaks rajatakse eraldi ajutine ülepumpamise süsteem, mis tagab katkematu reovee ärajuhtimise teenuse antud piirkonnas.

AS Tallinna Vesi palub liiklejatel juhinduda ajutisest liikluskorraldusest ja võimalusel valida alternatiivne sõidutrajektoor.

Lisainfo:
E-mail: tvesi@tvesi.ee
Tel: 62 62 200