Teenuste hinnad Maardus

Hind (km-ta)

Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (m3) 1,23 1,48
Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine (m3) 1,59 1,91
1 m3 hind kokku 2,82 3,39

 

 

 

 

 

Abonenttasu kalendrikuus:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vee eest 0,67 0,80
Heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest 0,67 0,80
Abonenttasu kalendrikuus kokku 1,34 1,60

 

 

 

 


Maardu tariifid on kinnitatud Konkurentsiameti 18.08.2011 otsusega 9.1-3/11-006. Huvi korral saab kooskõlastatud tariife vaadata elektrooniliselt 

http://www.konkurentsiamet.ee/?id=18326