Teenuslepingu lõpetamine

 

Kuidas lõpetada teenuslepingut?

Teenusleping lõpetatakse kliendi avalduse alusel. Palume lepingu lõpetamisest ette teatada vähemalt 15 tööpäeva.

Avalduse alusel võtame Teiega ühendust, et leppida kokku Teile sobiv aeg, millal võtame maha veearvesti ja lõpetame teenuste osutamise. Arvesti mahavõtmisel fikseeritud näidu alusel väljastame teenuslepingu lõpparve.

Lepingu lõpetamine seoses omaniku vahetusega

Kui teenuslepingu lõpetamine toimub seoses omaniku vahetusega ja uus omanik esitab avalduse teenuste kasutamise jätkamiseks 7 tööpäeva jooksul, siis ei võeta maha veearvestit ega suleta veeühendust. Sellisel juhul palume avalduses kindlasti märkida veearvesti lõppnäit, mille alusel esitame teenuslepingu lõpparve.

Teenuslepingu lõpetamine on võimalik pärast lõpparve tasumist. Seejärel saab sõlmida uus omanik samale objektile uue teenuslepingu.