Tallinna Vesi soovitab kontrollida teenuse- ja liitumislepingut

Viimase kümne aasta jooksul on loodud uusi ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga liitumise võimalusi tuhandetele kinnistutele. Kinnistusisese torustiku ühendamise eelduseks on liitumisleping ning teenuste tarbimiseks on vajalik sõlmida vee-ettevõttega teenusleping. Vastasel juhul on tegemist omavolilise tarbimise ehk vargusega – ükskõik millise kauba või teenuse tarbimine ilma selle eest maksmata on vargus ning vee- või kanaliteenuse omavoliline tarbimine ei erine selles osas kuidagi.

AS Tallinna Vesi klienditeeninduse juht Sirje Spiegelberg selgitas, et alati ei ole liitumis- ja/või teenuslepinguta teenuste kasutamine sugugi tingitud pahatahtlikkusest, vaid on alguse saanud teadmatusest. Inimesed teinekord lihtsalt ei ole mõistnud, et teenuse tarbimiseks peab olema nii liitumisleping kui teenusleping. Näiteks on Spiegelbergi sõnul ette tulnud olukordi, mil inimestel on sõlmitud leping vaid veeteenuse osas, aga tegelikult tarbitakse ka kanalisatsiooni teenust. „Inimene eeldab, et teenuse hinna sees on nii vesi kui kanal,“ selgitas klienditeeninduse juht. Aga tuleb ette ka olukordi, mil kinnistu torustik on liidetud ühistorustikuga ilma liitumislepingut sõlmimata.

Igal juhul tuleb pettus varem või hiljem ilmsiks, kuna vee-ettevõtte tavapraktika on klientide heaolu ja elukeskkonna huvides tarbimiskohti regulaarselt kontrollida. Omavolilise teenuse tarbimise korral on vee-ettevõttel õigus hüvitussumma sissenõudeks täies ulatuses ning teenuse katkestamisega kuni liitumise või teenuslepingu sõlmimise protsess on algatatud.

Vee-ettevõte ei soovi kliente kuidagi teadmatuse eest karistada, ent nagu poes tuleb tasuda leiva-saia eest, tuleb tasuda ka vee- ja kanalisatsiooni eest. „Kutsume inimesi üles esitama avaldus lepingu sõlmimiseks hiljemalt septembri lõpuni, ilma et rakendaksime seadusest tulenevat õigust hüvituseks,“ julgustas Sirje Spiegelberg kliente vee-ettevõtte poole pöörduma.

Juhul kui klient ei ole kindel, kas lepingud korrektselt vormistatud, palub AS Tallinna Vesi pöörduda klienditeeninduse poole telefonil 62 62 200 või e-kirjalikult tvesi@tvesi.ee . Liitumisprotsessi ning vajalike lepingute kohta on võimalik lähemalt lugeda siit.