Tallinna Vesi rõõmustab taas laitmatu veekvaliteedi ning seni madalaima veelekete taseme üle

 

Tallinna Vesi võttis kokku 2015. aasta esimese kuue kuu tootmistulemused, mis näitavad stabiilselt kõrget teenuse kvaliteeti. See annab tarbijatele kindlustunde, et neile on tagatud väga kvaliteetne joogivesi, püsiv veeühendus ning reovee ärajuhtimise teenus.

Tallinnas on joogivesi juba aastaid vähemalt sama kvaliteetne kui mistahes Lääne-Euroopa riigis. Seetõttu julgustab Tallinna Vesi jätkuvalt inimesi kraanivett jooma. „Joogivee kvaliteedile kehtivad väga ranged seadusest tulenevad nõuded ning vee kvaliteedi kontroll toimub vastavalt joogivee kontrollikavadele, mille kinnitab Terviseamet. Joogivee kvaliteeti iseloomustabki selle vastavus seadusest tulenevatele nõuetele,” selgitas Ülemiste veepuhastusjaama juht Riho Sobi.

Sobi lisas, et joogivee kvaliteedile saab lõpliku hinnangu anda üksnes põhjaliku keemilise ja mikrobioloogilise analüüsi alusel. Veepuhastusjaama juhi sõnul ei pruugi värvitu, lõhnatu ja heamaitseline joogivesi ohutu olla. 2015. aasta esimesel poolaastal võeti tarbijate juurest 1473 veeproovi, millest vaid üks ei vastanud kehtivatele kvaliteedinõuetele. Maardus vastas veekvaliteet 100%-liselt nõuetele. „Kõrvalekallete korral teostatakse koheselt torustiku läbipesu ja võetakse kontrollproov, et veenduda vee kvaliteedi vastavuses,” lisas Sobi.

Tehnilise teeninduse juht Urmas Kütt sõnas: „Meie teenusel on mitmeid külgi, mis olulisel määral inimeste elukvaliteeti mõjutavad. Lisaks kvaliteetsele joogiveele on väga oluline, et teenus oleks elanikele tõrgeteta tagatud ööpäevaringselt. Pöörame väga palju tähelepanu eestkätt oma tegevuste planeerimisele ning optimeerimisele, et võimalusel ennetada või vähendada ebameeldivusi, mis teenuse osutamises võivad tekkida.” Näiteks on ennetava töö tulemusel aastast-aastasse vähenenud lekete tase. „Sisuliselt näitab lekete tase seda, kui palju vett jaotusvõrgus kaduma läheb,” selgitas Urmas Kütt. „Piltlikult öeldes tähendab lekete taseme järjepidev vähenemine, et näiteks võrreldes kümne aasta taguse ajaga hoitakse igapäevaselt kokku pea 13 000 m3 puhastatud joogivett,” lisas Kütt.

2015. aasta esimeses pooles on lekete tase võrreldes möödunud aasta sama perioodiga pea 15% langenud. Kui möödunud aasta esimesel poolaastal püsis lekete tase 16,38% tasemel, siis tänavu on lekete tase langenud seni madalaima 13,95%-ni.