Tallinna Vesi poolaasta puhaskasum vähenes 2 miljoni euro võrra

AS-i Tallinna Vesi puhaskasum vähenes 2,0 miljoni euro ehk 21% võrra 7,5 miljoni euroni 2012. aasta 1. poolaastal võrreldes 2011. aastaga.

„Kasumi langus oli peamiselt tingitud ühekordse mõjuga mittereguleeritud kasumite ja kulude muutusest, nagu näiteks ehitustegevuse kasumite vähenemine, ühekordne lootusetuks tunnistatud võla laekumine 2011. aastal ja mitterahalise negatiivse mõjuga swapi lepingute õiglase väärtuse muutus,” selgitas Ian Plenderleith, lisades et: „Ettevõtte finantstulemused põhitegevusest olid tugevad ning taaskord parandas ettevõte klienditeeninduse ja keskkonnaga seotud näitajaid.”

Ettevõte investeeris 1. poolaastal 4,4 miljonit eurot, millest 2,6 miljonit eurot investeeriti puhastusjaamadesse ning võrkudesse vee- ja reovee kvaliteedi tõstmiseks, 0,6 miljonit eurot investeeriti pikaajalise efektiivsuse tagamiseks ning 1,2 miljonit eurot oli seotud liitumispunktide ehituse ja võrkude laienduse programmi lõpetamisega.