Tallinna Vesi paigaldab oma klientidele kaugloetavad veearvestid

AS Tallinna Vesi alustab sel suvel kaugloetavate ehk nutiarvestite paigaldamist ja asendab kõikide oma teeninduspiirkonna klientide veearvestid kaugloetavatega hiljemalt 2026. aastaks, et inimestel ei oleks tarvis enam veenäitusid esitada.

Kaugloetavad veearvestid paigaldatakse kõikidele eraisikutele ja ettevõtetele, kellel on otseleping Tallinna Veega. Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul astub ettevõte nutiarvestite paigaldamisega suure sammu oma protsesside digitaliseerimise suunas ja muudab igakuise arveldamise kliendi jaoks oluliselt mugavamaks. „Viisime läbi hanke, mille tulemusena sõlmisime lepingu Teliaga kaugloetavate veearvestite tarnimiseks ja Telia võrgu kaudu andmete edastamiseks. Meil on kokku 23 900 lepingulist klienti, kellest esimesed saavad kaugloetavad veearvestid selle aasta viimases kvartalis.“

Kaugloetavate veearvestite rahvusvaheline hange jõudis lõpuni mai alguses. Hanke võitjaks osutus tehnoloogiaettevõte Telia Eesti AS, kellega sõlmiti leping 17. mail 2022. Esimesed uued arvestid pidid jõudma kohale juba sel suvel, aga seoses kiipide puudusega, jõuab tootja esimese partii tarnida selle aasta viimases kvartalis ning siis saame asuda ka esimesi arvesteid paigaldama. Kaugloetavaid veearvesteid asutakse paigaldama korralise veearvestite taatlusplaani alusel – tänavu saavad uue arvesti kliendid, kellel on taatlusest möödas 5 aastat.  Kogu teeninduspiirkond kaetakse uute kaugloetavate veearvestitega 2026. aastaks.

Kaugloetavad veearvestid on varustatud SIM-kaardiga, mille vahendusel toimub kliendi tarbimisandmete edastamine ehk side võrguga. Kaugloetav veearvesti suudab iseseisvalt kauglugemise teel kliendi veetarbimise andmeid koguda ja edastada need automaatselt vee-ettevõttele. See tähendab, et edaspidi ei pea Tallinna Vee kliendid, kellele on paigaldatud kaugloetav veearvesti, enam veenäitu teatama.

Tallinna Vesi viis 2021. aastal läbipilootprojekti erinevate kaugloetavate veearvestitega, et leida kõige töökindlam lahendus. “Pilootprojekti raames valisime eelmise aasta suvel välja kõige kaasaegsema ehk NBIoT lahenduse, mis on madala energiakuluga, toimib väga suurel maa-alal ning ei nõua ettevõttelt eraldi investeeringuid võrgu väljaehitusel. Pilootprojektis katsetati NBIoT lahendust 250 veearvesti abil, mis paigutati erinevatesse asukohtadesse üle Tallinna,” selgitas Timofejev.

Võrguteenust pakub Telia Eesti AS, kelle ärikliendi üksuse juhi Holger Haljandi sõnul on veenäitude automatiseeritud edastamine nii kasutajamugavuse kui ka andmete täpsuse seisukohast oluline samm edasi. „IoT valdkond areneb Eestis väga kiiresti ja viimaste aastate jooksul on järjest lisandunud uusi andmete kauglugemise võimalusi. Telia IoT võrku on täna ühendatud kümned tuhanded seadmed ning andmete kauglugemise võimalusi kasutatakse mitmes erinevas valdkonnas, näiteks gaasi, elektri ja kaugkütte tarbimise mõõtmisel ning andmete töötlemisel.

“Nutiarvestite peamiseks eeliseks on andmete edastamise kiirus ja täpsus, aga ka turvalisus ja töökindlus. Lisaks tarbimisandmetele edastab nutikas arvesti infot ka rikete ja vee väärkasutamise kohta,“ selgitas Haljand. See võimaldab vee-ettevõttele jälgida oma veevõrku tõhusamalt ja tuvastada veelekkeid nii enda kui ka klientide torudel, mis omakorda aitab hoida kokku puhast vett ning vee puhastamiseks kuluvaid ressursse.

Eestis on paigaldanud ka teised infrastruktuuri ettevõtted NBIoT lahendusel töötavaid arvesteid ning vee-ettevõtetest on selliseid veearvesteid asunud eelmisest aastast paigaldama näiteks Haapsalu Veevärk ja Pärnu Vesi.

Oluline info Tallinna Vee klientidele seoses kaugloetavate veearvestite paigaldamisega:

  • Kaugloetavaid veearvesteid asutakse paigaldama korralise veearvestite taatlusplaani alusel – tänavu saavad uue arvesti kliendid, kellel on taatlusest möödas 5 aastat.
  • Kaugloetavad veearvestid paigaldatakse kõikidele eraisikutele ja ettevõtetele, kes on sõlminud otselepingu Tallinna Veega.
  • Korterelamute puhul on otselepingu Tallinna Veega sõlminud korteriühistu, kelle peaveearvesti asendatakse kaugloetavaga.
  • Korterites kasutusel olevate vaheveearvestite hooldamise, paigaldamise ja kontrolliga tegeleb korteriühistu. Paljudes uuemates kortermajades on juba kasutusel kaugloetavad arvestid. Vanemate korterelamute elanikud saavad küsida korteriühistult infot selle kohta, kas ühistul on plaanis üle minna kaugloetavatele arvestitele.
  • Kliendid ei pea arvesti vahetamiseks ise midagi tegema – Tallinna Vesi annab ise teada, kui kliendi veearvesti taatlemisest on möödas 5 aastat ja lepib kokku aja arvesti vahetamiseks.
  • Veearvesti vahetamine on klientide jaoks tasuta.
  • Kaugloetavaid veearvesteid kasutavad kliendid saavad oma veetarbimise mahtu arvesti abil ka ise tulevikus jälgida.
  • Kaugloetav veearvesti paigaldatakse veemõõdusõlme, mis on tehniliselt korras ja vastab Tallinna Vee tehnilistele nõuetele.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, mis teenindab enam kui 23 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades: Maardu linnas, Saue linnas ja Harku vallas. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.

Loe lähemalt, kuidas olla valmis veearvesti vahetamiseks ja milistele nõuetele peab veemõõdusõlm vastama.