Tallinna Vesi omandas tütarettevõtte, et selgitada võimalusi roheenergeetika turule sisenemiseks

AS Tallinna Vesi omandas täna 100-protsendilise osaluse ettevõttes ASTV Green Energy OÜ. Uus Tallinna Vee tütarettevõte soovib pikemaajalises vaates pakkuda veeteenuste osutamisel tekkivaid taaskasutatavaid ressursse toodetena roheenergeetika turul.

Tallinna Vee reoveepuhastusprotsessi tulemusel tekib laias laastus kolm taaskasutatavat ressurssi – lisaks puhtale veele haljastusmuld ja biogaas. “Kui haljastusmulla pakkumisega oleme juba aastaid tegelenud, siis nüüd otsime uusi võimalusi, et kõigi meie põhitegevuse käigus tekkivate ressurssidega maksimaalselt lisaväärtust luua ja keskkonda säästa,“ selgitas uue ettevõtte omandamist Tallinna Vee juhatuse esimees Karl Heino Brookes. “Selleks, et tänapäevaste tehnoloogiate kasutusvõimalusi parimal moel välja selgitada ja uued lahendused välja töötada, oli kõige mõistlikum luua eraldi tütarettevõte,” lisas Brookes. Tema sõnul on üks tulevikuperspektiiv siseneda biometaani tootmise turule, kuid erinevaid võimalusi analüüsitakse laiemalt.

ASTV Green Energy juhatuse liikmed on Marjo Kallasmaa ja Marti Viirmäe. Osaühingul ei ole nõukogu.