AS Tallinna Vesi müügitulu on kasvanud 4.7%

2012.a. esimese kvartali jooksul kasvas müügitulu 4,7% võrra 13. miljoni euroni. Vee- ja reoveeteenuste müük põhiteeninduspiirkonnas kasvas 2,7% võrra, peamiselt ühtlase kasvu tõttu kõigis ärisegmentides, mida omakorda toetas ka müügitulu väikene kasv eraklientidele.

“Ettevõte keskendub jätkuvalt tootmistegevuse ja klienditeeninduse parendamisele,” ütles Ian Plenderleith, kes kinnitas, et kõik tootmis­- ja kvaliteedinäitajad on olnud aegade parimal tasemel. “Kõige märkimisväärsemad edusammud on tehtud reostuse eemaldamisel Läänemerre juhitavas puhastatud reovees. Võrreldes 2011. a. 1. kvartaliga on biofilter võimaldanud lämmastikusisaldust vähendada 51,2% võrra”.

Ettevõtte põhitegevusvaldkonnast tulenev ärikasum kasvas eelmise aastaga võrreldes 4,2%. Kogu ärikasum kasvas eelmise aastaga võrreldes 0,5% võrra ehitustööde väiksema mahu tõttu esimeses kvartalis. Maksustamiseelne kasum vähenes 2012. a. 1. kvartalis 21,0% võrra, mida mõjutas mitte-rahalise mõjuga finantsinstrumentide õiglase väärtuse ümberhindlus, mis oli vastupidise mõjuga võrreldes 2011.a. 1. kvartali väärtuse üleshindamisega.

2011.a. esimeses kvartalis rahuldas kohus ettevõtte esialgse õiguskaitse taotluse kohtuvaidluse lõpuni, et kaitsta ettevõtet erastamislepingu ühepoolse rikkumise eest Eesti ametivõimude poolt. Tänu asjaolule, et 2011. a. tariifiavaldus ja käesolevad tariifivaidlused on praktiliselt identse sisuga, siis on kohus kaks kohtuasja ühendanud. Käesolevalt ei ole veel määratud kuupäeva kohtuistungiks, mille käigus arutatakse erastamislepingust tulenevate tariifide seaduslikkust. See tähendab, et tariifid jäävad praegusele tasemele selle ajani, kui kohtud on teinud lõpliku otsuse erastamislepingu seaduslikkuse küsimuses.

“Ettevõte on pidevalt väljendanud omapoolset uskumust täielikult läbipaistvasse regulatsiooni ja valmidust alustada sisukaid ning tõenditele baseeruvaid arutelusid, mis võtavad arvesse 2001.a. sõlmitud erastamislepingu tingimusi,” ütles Plenderleith.