Tallinna Vesi meenutab: külm võib arvesti rikkuda

Tallinna Vesi tuletab klientidele meelde, et miinuskraadid võivad teha kahju nii torustikele kui ka veearvestile. Probleemide vältimiseks tuleks arvesti kas soojustada või lasta see talvehooajaks eemaldada.

Tallinna Vee klienditeeninduse juhi Sirje Spiegelbergi sõnul tuleks enne suurte külmade saabumist kindlasti veenduda selles, et arvesti oleks miinuskraadide eest kaitstud. „Vee külmumisel tekkiv jõud on väga suur ja seetõttu võib pakasega torudesse jäänud vesi teha palju kahju. Lisaks torude lõhkemisele võib külm rikkuda ka veearvesti, mille hilisem remont ei ole enam võimalik ja klient peab sel juhul hüvitama arvesti rikkumisega seotud kulud,“ tõi Spiegelberg hoiatava näite. Arvesti kaitsmine külma eest on iga kliendi vastutus.

Juhul kui hoone kasutab ka talvisel ajal vett, ent arvesti asub ruumis, kus temperatuur võib langeda miinuskraadidesse, tuleks see ettevõtte esindaja sõnul soojustada. „Arvesti soojustamise soovitame tingimata usaldada professionaalse sanitaartehniku kätesse,“ lisas Spiegelberg.

Hoonetes, kus talvel vett ei kasutata, tuleks veearvesti külmaperioodiks eemaldada. „Arvesti eemaldamist tuleks kaaluda eelkõige siis, kui on oht, et temperatuur hoones langeb alla kahe kraadi, sest isegi vee kinnikeeramisel jääb arvestisse vältimatult vett, mille külmumisel ongi arvesti rikutud,“ selgitas Spiegelberg. Veearvesti eemaldamisel tuleb jätta veekraanid mõlemal pool veearvestit avatuks. Arvesti talveks eemaldamine ja kevadel uuesti paigaldamine toimub Tallinna Vee klientidele avalduse alusel tasuta.