Tallinna Vesi lõpetas Tehnika tänava kollektori renoveerimise planeeritust varem

AS Tallinna Vesi lõpetas Tehnika tänava strateegilise tähtsusega kanalisatsioonikollektori renoveerimise planeeritust pea nädal varem,
mille tulemusel on suure liikluskoormusega sõlmpunkt kõigile
liiklejatele taas avatud.

Selleks, et renoveerimistööd mõjutaksid võimalikult vähe linnaliikluse igapäevast toimimist, tegi Tallinna Vesi töid kahes vahetuses. Lisaks tehti renoveerimistööd valdavalt kaevikuta meetodil (CIPP), mis on efektiivsem, säästab ümbritsevat keskkonda ja häirib vähem elanikke. Kokku renoveeriti 683 meetrit torustikke ning sellest vaid 27 meetri jaoks tuli tee lahti kaevata.

„Kaevikuta meetodit saime kasutada seetõttu, et jõudsime tänu torustike seireanalüüsile õigel ajal reageerida ning töid planeerida,“ ütles Tallinna Vee varahaldusdirektor Tarvi Thomberg. Tema sõnul näitasid seireanalüüsid, et kollektori renoveerimistöid ei saa elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks enam edasi lükata.

85 aastat tagasi ehitatud strateegiliselt oluliste Tehnika ja Endla tänava kanalisatsioonikollektorite renoveerimine oli vältimatu, et ennetada antud piirkonnas võimalikke üleujutusi ning tänavapinna vajumist. Need kollektorid teenindavad suure tarbijaskonnaga piirkonda (üle 200 hoone), juhtides seal ära nii reo- kui sademevett. Vooluhulgad küündivad selles teeninduspiirkonnas kuni 2500 kuupmeetrini tunnis. Tööde ajaks oli rajatud ajutine ülepumpamise süsteem, mis tagas antud piirkonnas katkematu reovee ärajuhtimise teenuse.

AS Tallinna Vesi taotles renoveerimistöödeks Tehnika tänava sulgemisluba 4–21. augustini, kuid avas selle liiklusele täies mahus juba 15. augustil. Seega taastati liiklus planeeritust 6 päeva varem. Kogu tööde aja oli tagatud ühistranspordi tõrgeteta liikumine ning enamuse ajast ka liiklus kesklinna suunas kõigile liiklejatele.

Endla tänava kollektori lõikude renoveerimine lõpetati samuti planeeritust oluliselt varem (8 päeva) ning Endla tänav avati täies mahus liiklusele sellel esmaspäeval, 21. augustil.

Siiani jätkuvad kollektori kambrite ehitustööd Endla tänava ohutussaartel, mis on plaanis lõpetada augusti lõpuks. Samuti jätkuvad ka ajutiste ülepumpamise torustike ja pumbajaamade demonteerimine, kuid need tööd liiklust oluliselt ei häiri.

AS Tallinna Vesi tänab kohalikke elanikke ja liiklejaid, kes olid avariitöödest tingitud häiringute suhtes äärmiselt mõistvad ning Transpordiametit efektiivse koostöö eest.

Lisainfo:
Maria Tiidus
Kommunikatsioonijuht
Tel: 626 2271
E-post: maria.tiidus@tvesi.ee