Tallinna Vesi keskendub keskkonnale ja klienditeenindusele

Tallinna Vee 2011. aasta tootmistulemused peegeldasid ettevõtte keskendumist joogivee kvaliteedile, klienditeeninduse jätkuvale parandamisele ning keskkonnasäästlikkusele.

2011.aasta kokkuvõttes on ettevõtte tootmis- ja kvaliteedinäitajad kõrgeimal tasemel. Olulisel kohal on ettevõtte eelmise aasta tulemustes ka klienditeeninduse ja keskkonnaga seotud edusammud.

Möödunud aasta olulisima tulemusena toob ettevõte välja aegade parima veekvaliteedi. Tarbija kraanidest võetud vee kvaliteediproovidest vastasid nõuetele 99,66%. AS-i Tallinna Vesi strateegiadirektori Leho Võrgu sõnul võib Lääne-Euroopast saabuvatele külalistele rahuga pealinna kraanivett soovitada.

Üks märkimisväärsemaid keskkonnaga seotud näitajaid on oluliselt vähenenud lekete tase – kümne aasta taguse ajaga võrreldes hoitakse igapäevaselt kokku üle 13 tuhande kuupmeetri puhastatud joogivett. „Et ööpäevas tarbitakse Tallinnas ligi 95 liitrit vett inimese kohta, võrdub lekete pealt kokkuhoitud vesi pea veerandi Tallinna elanike ööpäevase veetarbimisega,” kirjeldas kokkuhoidu Võrk.

Olulise panusena puhtamasse keskkonda märkis ettevõte ära reoveepuhastuse lisaetapi, biofiltri rajamise, mille tulemusel väheneb Läänemerre juhitava lämmastiku kogus 350 tonni võrra aastas. Keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamisel tõi ettevõte muuhulgas välja projekti “Veepäev lasteaias”, mille käigus Tallinna Vee töötajatest vabatahtlikud tutvustasid enam kui 3000 mudilasele puhta joogivee säästmise vajalikkust ja võimalusi.

2011. aastal vähenesid ka veekatkestuste ajaline kestvus ja veesurvega seotud kliendipäringute hulk. Tallinna Vesi kasutab kõrge teenustaseme garanteerimiseks kliendilubaduste süsteemi, mis hõlmab hüvitisi klientidele lubaduste mittetäitmisel.

AS Tallinna Vesi 2011 tootmistulemused