Tallinna Vesi ei teosta kodudes veeanalüüse

Meieni jõudis info, et Tallinna Vee töötajana esinev isik on püüdnud kliendi koju siseneda veeproovi võtmise ja veefiltri müümise eesmärgil. Telefonikõne vahendusel uuritakse esmalt rahuolu vee kvaliteediga, misjärel pakutakse tasuta kodus läbi viidavat veeanalüüsi. Pärast veeanalüüsi läbiviimist soovitatakse kliendil osta kalli hinnaga veefilter.

Tegemist ei ole Tallinna Vee töötajaga. Koduse testiga ei ole võimalik teha analüüsi vee kvaliteedi vastavuse hindamiseks seaduses sätestatud näitajate osas, millest tulenevalt Tallinna Vesi selliseid analüüse ei tee.

Tallinna Vee töötajad külastavad kliente üldjuhul vaid veearvesti vahetamiseks või veeproovi võtmiseks, et viia see analüüsimiseks akrediteeritud laborisse. Tallinna Vee töötajad liiguvad vaid ettevõtte logode järgi äratuntavate autodega, kannavad Tallinna Vee logoga tööriideid ja esitavad töötõendi.

Regulaarsed veeproovid kinnitavad, et Tallinna Vee teeninduspiirkonna vesi vastab 99% ulatuses väga kõrgetele joogiveele seatud nõuetele ja kraanivett ei ole vaja vett täiendavalt filtreerida. Tallinna Vesi ei müü ega vahenda klientidele veefiltreid.

Juhul, kui teil on kahtlus teiega kontakteerunud isikute suhtes, soovitame helistada Tallinna Vee kliendiinfo telefonil 62 62 200 ja kontrollida, kas tegemist on Tallinna Vee töötaja külastusega.

Korteriühistutel palume edastada see info ka elanikele.