Tallinna Vee aktsionärid kinnitasid dividendi

3. juunil toimus ASi Tallinna Vesi aktsionäride korraline üldkoosolek, kus otsustati lisaks muule maksta aktsionäridele dividende kogusummas 13 miljonit eurot.

Aktsionäride üldkoosolekul kinnitati 2021. a majandusaasta konsolideeritud aruanne, dividendide jaotamine ja juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted. Lisaks tegi ettevõtte nõukogu esimees juhatus aktsionäridele ülevaate 2021. aasta tulemustest ja tulevikuplaanidest.

AS Tallinna Vesi juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul oli 2021. aasta ettevõtte jaoks vaatamata koroonapandeemiale edukas ja töös olid mitmed projektid, mis tagavad infrastruktuuri kestlikkuse, muuhulgas alustati kaugloetavate veemõõtjate projektiga, mis võimaldab täpsemat veemõõtmist ja ennetavat lekete tuvastamist. „Eelmisel aastal suurendasime investeeringuid strateegilistesse varadesse, et veelgi tõsta teenuse kvaliteeti ja toimepidevust. Keskkonnamõjude vähendamiseks arvutasime välja ettevõtte CO2 jalajälje ja asusime kasutama taastuvatest allikatest toodetud elektrienergiat,“ sõnas Timofejev.

ASi Tallinna Vesi 2021. aasta puhaskasumi suurus on 16 165 000 eurot. Dividendidena jaotatakse 13 000 000 eurot ettevõtte aasta lõpu seisuga kogunenud 77 408 000 eurosest jaotamata kasumist, sh 2021. aasta puhaskasumist, millest makstakse aktsionäridele dividende 0,65 eurot aktsia kohta.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 29. juunil 2022. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21. juuni 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev 20. juuni 2022. Alates 20. juunist 2022 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, mis teenindab enam kui 23 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades: Maardu linnas, Saue linnas ja Harku vallas. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.