Tallinna Vee 2012. a. esimese kvartali tootmistulemused

Tallinna Vee 2012. aasta esimese kvartali tootmistulemused kõnelevad pealinna joogivee kõrgest kvaliteedist ja biofiltri tulemuslikkusest Läänemere reostuskoormuse vähenemisel.

2012. aasta esimese kvartali tootmis- ja kvaliteedinäitajad püsivad kõrgel tasemel. Silmatorkavalt head on tulemused joogivee kvaliteedi ning reoveepuhastuse valdkonnas.

Möödunud aastaga võrreldes on märkimisväärselt vähenenud Läänemere reostuskoormus, seda eelkõige tänu eelmisel aastal avatud Paljassaare reoveepuhastusjaama biofiltrile. Võrreldes 2011. aasta esimese kvartaliga on biofilter aidanud vähendada reostuskoormust 51,2% võrra.

Kõik tarbija kraanidest võetud veeproovid vastasid nõuetele. Proovide võtmise kord on määratletud Terviseameti poolt kinnitatud joogiveekvaliteedi kontrollkavas, mis näeb ette proovivõtukohad ja -sagedused ning analüüsitavad parameetrid.

Eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes suurenes mõnevõrra kirjalike kontaktide arv, kokku oli kvartali jooksul kirjalikke pöördumisi 2281. Üle 99% klientide päringutest said vastuse vähem kui kahe tööpäeva jooksul. Klienditeeninduse näitajad ületavad jätkuvalt ka Tallinna linnaga sõlmitud lepingus ettenähtud teenustaset.

Tutvu lähemalt Tallinna Vee 2012. a. esimese kvartali tootmistulemustega.