Tallinna joogivee kvaliteet vastab 100% nõuetele

Tegime kokkuvõtte 2016. aasta esimese kvartali tootmistulemustest ning need peegeldavad stabiilselt väga kõrget taset. Elutähtsat teenust pakkuva tootmisettevõttena on meile stabiilsus kogu tegevuse lõikes väga oluline. See annab tarbijale kindlustunde, et neile on tagatud väga kvaliteetne joogivesi, püsiv veeühendus, reovee ärajuhtimise teenus ning selle tõhus puhastamine. 

Joogivee kvaliteedile kehtivad ranged seadusest tulenevad nõuded ning vee kvaliteedi kontroll toimub vastavalt joogivee kontrollikavadele, mille kinnitab Terviseamet. Veekvaliteeti iseloomustab selle vastavus seadusest tulenevatele nõuetele. Oleme tarbijate juurest võtnud kogu teeninduspiirkonnas kokku 772 veeproovi ja teostas 6 510 analüüsi, millest kõik vastasid 100%-liselt kehtivatele kvaliteedinõuetele.

Tootmisjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul tunnevad tallinlased üha enam huvi joogivee puhastamise ning kvaliteedi vastu. “Veepuhastusjaama tööga käib aastas tutvumas üle tuhande inimese. Tutvustame inimestele puhastusprotsesse ning seda, kuidas kvaliteetne joogivesi kodudesse jõuab. Samuti selgitame, millised on analüüsitulemused ja kuidas neid lugeda. See annab joogivee kvaliteedi osas kindlustunde. Samuti on kõik veekvaliteedi näitajad saadavad ka meie koduleheküljel,” lisas Timofejev.

Oluline lüli kindla ning jätkusuutliku teenuse pakkumisel, on tagada vastavus keskkonnanõuetele ning Läänemere ja Soome lahe puhtus. Paljassaare reoveepuhastusjaam kõrvaldab igal aastal reoveest üha enam reostust. Ka 2016. aasta esimeses kvartalis vastas puhastatud heitvesi 100% kõigile kvaliteedinõuetele. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 15% võrra vähem kanalisatsioonitorustike ummistusi ja vähenenud on ka torustike purunemiste arv. Sellel on suur roll eestkätt ennetaval kanalisatsioonitorustike läbipesul.

Tootmistulemuste pikema ülevaatega on võimalik tutvuda siin.