Tallinlaste joogivee kvaliteet on kõigi aegade parim

2011. aasta jooksul tarbijate kraanidest võetud ligi 2000 veeproovist ei vastanud joogivee kvaliteedinõuetele vaid 8 proovi, mis on kõrgeim näitaja ettevõtte erastamisest saadik, teatas AS Tallinna Vesi.

Ettevõtte tootmis- ja kvaliteedinäitajad olid 2011. aasta esimese 9 kuu jooksul kõrgel tasemel. Oluliselt on paranenud reoveepuhastuse kvaliteedinäitajad. Selles mängib peamist rolli Paljassaare reoveepuhastusjaama rajatud 9 miljonit eurot maksnud biofilter. Filter vähendab Tallinna lahte suunatud lämmastiku kogust 350 tonni võrra aastas.

“Tallinna linna joogivesi on hea kvaliteediga,” kinnitas Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Jelena Tomasova. “Joogivees ei ole haigustekitavaid mikroorganisme ega tervisele kahjulikke keemilisi ühendeid.” Tomasova sõnul kontrollivad joogivee kvaliteeti regulaarselt nii AS Tallinna Vesi labor kui Terviseamet.

AS Tallinna Vesi strateegiadirektor Leho Võrk täpsustas, et AS Tallinna Vesi tarbijate kraanidest võetud veeproovidest vastasid joogivee kvaliteedinõuetele 99,64 protsenti. “Et 2001. aastal oli vastav näitaja vaid 61%, on kümne aasta jooksul joogivee kvaliteet oluliselt tõusnud,” lisas Võrk.

Võrreldes 2010. aasta sama perioodiga on paranenud ka teenuste tarnekindlus. Märkimisväärselt on vähenenud lekete tase. „Kui 2001. aastal ulatus lekete tase üle 32 protsendi, siis tänaseks on tase langenud alla 19 protsendi. See tähendab, et võrreldes kümne aasta taguse ajaga hoitakse igapäevaselt kokku üle 13 000 kuupmeetri puhastatud joogivett,” täpsustas Võrk. Vähenenud on ka veekatkestuste ajaline kestus, veesurvega seotud probleemid ning ummistuste arv.

Ettevõte keskendub jätkuvalt ummistuste ennetamisele, et vähendada võimalike üleujutuste ning reostusega seotud riske. Leho Võrk selgitas, et ummistuste arvu vähenemise taga on mitmed ennetavad tegevused nagu torustike survepesu ning pikaajalised kanalisatsioonivõrgustikku tehtud investeeringud.

Loe lähemalt tootmistulemuste kohta.