Toetustegevus

Soovime olla aktiivselt kaasatud oma tegevuspiirkonna kogukonna tegemistesse. Suhtume väga tõsiselt sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete juurutamisse oma igapäevategevuses. Nii oma töötajaid kui tarbijaid harides soovime kujundada kogukonnas keskkonnateadlikku mõtteviisi.

Kogukonnale suunatud tegevustes lähtume kolmest põhimõttest:

  • Rohelisem ja sportlikum elukeskkond
  • Rohkem keskkonnateadlikke inimesi
  • Toetus ja tähelepanu abivajajatele

Meie soov on aga teha enam kui meilt nõutakse ning oodatakse selleks, et mõjutada positiivselt nii ümbritsevat looduskeskkonda kui inimeste elukvaliteeti. Lisaks kvaliteetse teenuse pakkumisele anname endast parima, et läbi kaasamise ning teadlikkuse kasvu panustada kogukonna heaolusse.

Julgustame ka teisi ettevõtteid tegema enamat kui peab või on seadusega nõutud. 2012. aastal allkirjastasime koos 17 ettevõttega kokkuleppe, arendamaks läbi avatud suhtluse ning koostöö Eestis vastutustundliku ettevõtlust.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum jagab igal aastal koos EBS-i Eetikakeskuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga kvaliteedimärgiseid csri indeksis osalenud ja tugeva tulemuse saavutanud ettevõtetele, kes peavad vastutustundliku ettevõtluse edendamist oluliseks. Eelkõige väljendab see läbimõeldud tegevust ning mitmekülgselt hoolivat käitumist ümbritseva inim- ja looduskeskkonna ning sidusgruppide suhtes.

  • 2009. aastal jagasime vastutustundliku ettevõtluse indeksi põhjal Swedbank´ga 1.-2. kohta.
  • 2012. aasta vastutustundliku ettevõtluse indeksi põhjal saavutasime kvaliteedimärgise kuldtaseme.
  • 2013. aasta vastutustundliku ettevõtluse indeksi põhjal saavutasime kvaliteedimärgise hõbetaseme.
  • 2014. aasta vastutustundliku ettevõtluse indeksi põhjal saavutasime kvaliteedimärgise hõbetaseme.
  • 2015. aastal saavutasime Jätkusuutliku Ettevõtluse indeksi kuldtaseme.
  • 2016. aastal saavutasime Jätkusuutliku Ettevõtluse indeksi kuldtaseme.