Keskkonnaaruanded

Koostame iga-aastaselt keskkonnaaruande, mis annab ülevaate ettevõtte olulistest keskkonnaaspektidest ja keskkonnategevuse tulemustest. Keskkonnaaruanne on mõeldud kõigile, kes tunnevad huvi meie keskkonnaaalase tegevuse vastu. Aruandes sisalduv info on tõendatud sõltumatu sertifitseerimisfirma poolt.
AS Tallinna Vesi Keskkonnaaruanded pdf formaadis: