Söögikohtade külastajad: kraanivett peaks pakkuma tasuta

Tallinna Vee poolt läbiviidud küsitlusest ilmnes, et 70% elanikest eelistab söögikohas pudeliveele kraanivett. Sealjuures leiab 92% uuringus osalenutest, et kraanivett tuleks pakkuda tasuta. 

Juuni alguses läbi viidud enam kui 1200 osalejaga veebiküsitluse tulemused näitasid, et kuigi tarbijad eelistavad kraanivett, ei ole selle pakkumine söögikohtades siiski veel laialt levinud. Pea poolte toitlustuskohtade külastajate hinnangul ei ole kraanivesi restoranides ja kohvikutes kättesaadav. Uuringust selgus, et söögikohtades, kus kraanivett pakutakse, on see külastajate kogemuse põhjal enamjaolt tasuta (55%).

Tallinna Vee kommunikatsioonijuhi Eliis Venniku sõnul toodi välja mitmeid põhjuseid, miks söögikohad peaksid kraanivett pakkuma. “Kõige enam toodi välja kraanivee keskkonnasõbralikkust, soodsat hinda ja head kvaliteeti. Samuti ka tervislikkust, kuna kraanivesi on värskem ja ei sisalda lisaaineid. Lisaks mainiti, et kraanivee pakkumine jätab söögikohast meeldiva mulje, eriti kui vett pakutakse tasuta. Mitmed vastanud ei näinud põhjust maksta kallima pudelivee eest,“ tutvustas Vennik küsitluse tulemusi.

„Meile teeb rõõmu, et nii elanike kui ka toitlustuskohtade keskkonnateadlikkus on aasta-aastalt suurenenud. Tundub, et kraanivee küsimise ees ei tunta enam valehäbi ja ka toitlustuskohad ise on üha altimad pudelivee asemel kraanivett pakkuma,“ rääkis Vennik.

Kraanivett pakkuvate söögikohtade tunnustamiseks ja klientidele info pakkumiseks on Tallinna Vesi loonud veebilehe www.vesikraanist.ee. „Ootame lehel nii klientide kui ka toitlustuskohtade endi soovitusi, et saaksime nimekirja pidevalt täiendada,“ lisas Vennik.

Tallinna Vesi viis juuni alguses läbi online uuringu, milles osales enam kui 1200 vastajat. Küsitluse eesmärk oli saada söögikohtade külastajatelt ülevaade, kas kraanivee pakkumist toitlustuskohtades peetakse oluliseks, milline on kraanivee kättesaadavus ja kas seda pakutakse tasuta. Enamik küsitlusele vastanutest olid naised vanuses 16-35.

Tallinna Vesi on ka varasemate kampaaniate raames populariseerinud kraanivee tarbimist ning kraanivee joojate arv on aasta-aastalt kasvanud. Kui 2011 aastal tarbis 48% tallinlastest joogiks kraanivett, siis 2016. aastal oli see näitaja juba 80%. Samas on kraanivee tarbimise suurendamiseks on oluline panus ka söögikohtadel.