Soodusliitumine

Soodustingimustel (liitumine hüvitatakse Tallinna linna poolt) on võimalik liituda kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused: 

  • varasemalt puudusid tänaval vee- ja / või kanalisatsioonitorustikud ning kliendil puudus võimalus tänavatorustikuga vahetult liituda
  • hoone ehitusluba on väljastatud enne 22.märtsi 1999.a.
  • kinnistuomanike elukohaks on Rahvastikuregistris märgitud Tallinna aadress
  • hooned asuvad maal, mille sihtotstarve on elamumaa.
  • kinnistu on ASi Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel sõlmitud lepingus ehk võrkude laiendamise kavas kokku lepitud kinnistute nimekirjas.
 
AS Tallinna Vesi on koostöös Tallinna linnaga rajanud 2001.-2010. aastal liitumivõimalused juba üle 5500-le kinnistule.
 
Enne, kui kinnistu saab liituda, tuleb välja ehitada tänavatorustikud koos liitumiskaevude ja kanalisatsiooni äravoolamiseks vajalike pumplatega. Oleme alustanud juba enamike 2010. kavas olevate tänavatorustike ehitust ning teavitanud sellest kõiki kinnistuomanikke ka kirjalikult. Juhul, kui te ei ole kirja saanud ja teie kinnistu ei ole tänavate loetelus, siis palume võtta meiega ühendust.

Peale tänavatorustike valmimist ja kasutusse lubamist võtame Teiega kirjalikult ühendust, misjärel võib alustada liitumisprotsessi: