Sain arve tuletatud näiduga. Mida see tähendab?

Kui veearvesti näit ei jõua meieni teenuslepingus kokku lepitud ajal, koostame arve tuletatud näidu alusel. See tähendab, et võtame arve koostamisel aluseks 12 kuu keskmise tarbimise põhjal tuletatud näidu. Kui eelneva 12 kuu keskmine tarbimine on ≤0, arvestatakse veekulu 0,33 m3 ööpäevas. See on statistiline keskmine ööpäevane tarbimine. Tuletatud näidu alusel esitatud arve ei pruugi kajastada tegelikku tarbimist. Tuletatud näiduga arve parandamiseks palume teatada tegelik veearvesti näit.

Selleks, et vältida tuletatud näiduga arve saamist, tuleb näit teatada kuni 5 päeva enne või hiljemalt 5. päeval pärast kokkulepitud arveldusperioodi lõppu.
Juhul kui Te ei soovi näitu teatada, soovitame sõlmida makseplaan.