Rukkilille ja Karikakra piirkonnad saavad nüüdsest joogivee Ülemiste veepuhastusjaamast

 

Meil on hea meel teada anda, et Rukkilille ja Karikakra piirkonnad nüüdsest kvaliteetse joogivee Ülemiste veepuhastusjaamast. Koostöös Harku Vallavalitsusega viidi piirkonnad üle pinnaveevarustusele, et tagada elanikele nõuetele vastav joogivee kvaliteet

Piirkonnad viidi üle pinnavee varustusele, et tagada elanikele nõuetele vastav joogivee kvaliteet. Selleks rajasime 2013. aastal elamupiirkondade ja ülejäänud Harku veevärkide torustike vahele ühendustorustikud. Samuti ehitasime 2014. aastal survetõstepumpla. Tänaseks oleme sulgenud Harku alevikus asuvad Rukkilille ja Karikakra põhjaveepumplad ning Teieni jõuab kvaliteetne vesi Ülemiste veepuhastusjaamast.

Vee kvaliteedi hindamiseks võtsime 28. mail 2014.a joogiveeproovid ning teostasime keemilised ja mikrobioloogilised analüüsid. Kõik uuritud näitajad vastasid sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 joogiveele esitatud nõuetele. Nõuetele vastasid ka varasemalt piirkonnas piirnorme ületanud raua ja mangaani sisaldusef joogivees.

Jätkame vee kvaliteedi kontrollimist järjepidevalt vastavalt Terviseameti Põhja talituse kooskõlastusega.