Reoveepuhastusjaama jõuab iga kuu tonnide viisi prügi

Tänavu on Paljassaare reoveepuhastusjaama jõudvast reoveest välja võetud ligi 600 tonni prügi. Jäätmete WC-potti viskamine võib tuua kaasa tõsiseid tagajärgi lõppedes ummistuse või hullemal juhul keskkonnareostusega.

Ainuüksi oktoobris eemaldati reoveest 70 tonni prügi, millest suurima osa moodustavad erinevad toidujäätmed ja hügieenitarbed. Prügi jõuab tualettpotti tihti nii teadmatusest kui ka valedest käitumisharjumustest. Igal aastal satub reoveepuhastusjaama orienteeruvalt 700 tonni jäätmeid, mis tuleb puhastusprotsessi käigus veest eemaldada.

Toidujäätmed torustikus tekitavad pahandust eelkõige tarbijate kodudes, eraldades rasva, mis koguneb torustiku seintele. Rasvakiht torustiku seintel võtab enda külge ka muu prügi, mida kanalisatsiooni visatakse. Vältida tuleb kõiksuguste hügieenitarvete, vatipatjade, kõrvatikkude või ka majapidamispaberi viskamist WC-potti. Viimast eirates võib tulemuseks olla tõsine ummistus, mida oleks lihtne ennetada. 

“Oma harjumusi muutes saame nii hoolitseda selle eest, et ei tekiks ummistusi kui ka et keskkonda jõuaks vähem kahjulikke aineid,” sõnab Tallinna Vee reoveepuhastuse juht Tiina Kärner ning lisab, et alustada saab ka pelgalt endale teadvustamisest, et WC-potti ei tohiks visata muud peale tualettpaberi. “Kallates pidevalt WC-potti rasvaseid toidujäätmeid ning visates  sinna lisaks hügieenisidemeid või majapidamispaberit, on ummistus ainult aja küsimus,“ ütleb Kärner. 

Tihti leiavad oma tee WC-potti ka vanad ravimid, ent lahustunud ravimeid ei ole puhastusprotsessi käigus võimalik veest enam eemaldada. Ravimijääkide sattumist keskkonda saab aga vältida viies aegunud ravimid tagasi apteeki või jäätmejaama. 

Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatakse Tallinna ja ümberkaudsete valdade reo- ja sademeveed. Puhastus kestab ligikaudu ööpäev ehk 24 tundi – alates hetkest, mil reostunud vesi jaama jõuab kuni hetkeni, mil puhas vesi merre juhitakse. See protsess annab märkimisväärse panuse puhtama Läänemere keskkonna loomiseks. Paljassaare reoveepuhastusjaam puhastab keskmiselt 120 000 m3 reovett ööpäevas.