Reoveepuhastus

Positiivsed aspektid

  • Puhastusnormidele vastav heitvesi, mis merre suunatuna säilitab ja parandab merevee seisundit.
  • Reoveepuhastuse käigus tekkiva reoveesette ümbertöötlemine kasvumullaks, millega parandatakse pinnase omadusi.
  • Reoveesette kääritamisest saadud biogaasi kasutamine tehnoloogilises protsessis ja kohalikuks kütteks, millega vähendatakse fossiilsete kütuste kasutamist.

Negatiivne aspekt

Puhastusnormidele mittevastav heitvesi, mis merre suunates võib halvendada merevee seisundit.