Remonttööd Järvevana teel asuval veetorul on edukalt lõpetatud

AS Tallinna Vesi teostas neljapäeva õhtust tänase varahommikuni remonttööd Järvevana teel asuval veetorul. Tööde teostamisega ei kaasnenud Mustamäe, Õismäe, Kristiine ning Harku vallas, Instituudi tänava piirkondades probleeme veesurvega. Veevarustus oli tagatud naaberpiirkondade veevõrkude kaudu ning täiendavate reservpumplate abil. AS Tallinna Vesi meeskonnad teostavad tööde järgselt täiendavaid kontrolle veendumaks, et vee kvaliteet ning surve vastaksid jätkuvalt kõikidele nõuetele.

Tegemist on 1000mm läbimõõduga magistraal veetoruga, mille kaudu varustatakse Ülemiste veepuhastusjaamast joogiveega Mustamäe, Õismäe, Kristiine ja Harku valla, Instituudi tänava piirkondi. „Et tagada kvaliteetne katkematu veeteenus ka edaspidi, planeerib Tallinna Vesi välja ehitada ligi 3 kilomeetri pikkuse paralleelse veetoru,” märkis tootmisdirektor Aleksandr Timofejev. Ta lisas, et veetoru projekteerimine on lõpufaasis ning loodetavasti on võimalik ehitustöödega alustada 2016. aastal. „Täpne ehitusaeg sõltub hetkel veel kooskõlastustest, kuna veetoru ristub Järvevana teega, millel asub mitmeid teisi olulisi kommunikatsioone,” selgitas Timofejev.

Remonttööd veetorustikel on vee-ettevõtetele tavapärane osa tööst. Veetorustike purunemisi põhjustavad peamiselt temperatuuride muutumisega kaasnevad maapinna-kihtide liikumised, samuti muutused vee temperatuuris. Võimalusel teostatakse suuremad remontööd öisel ajal, et inimestele võimalikult vähe ebamugavusi põhjustada.