Rahvusvahelise arbitraažimenetluse istungite salvestused saadaval AS-i Tallinna Vesi veebis

AS-i Tallinna Vesi ja Eesti Vabariigi vahel käimasoleva rahvusvahelise arbitraažimenetluse istungid toimusid 7. – 11. novembrini 2016 ja 14.-15. novembrini 2016 Prantsusmaal Pariisis.

Kõiki istungeid kanti otse üle Rahvusvahelise Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuse kodulehel. Nüüd on Pariisis toimunud arbitraažimenetluse istungite salvestused järelkuulatavad AS-i Tallinna Vesi kodulehel. Salvestused on leitavad päevade kaupa selle lingi kaudu.

Kõik peamised arbitraažimenetluse käigus esitatud materjalid on avalikult kättesaadavad ka Rahvusvahelise Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuse kodulehel.

Taustainfo: 2014. aasta oktoobris alustasid AS Tallinna Vesi ja Hollandi Kuningriigis registreeritud aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V. Eesti Vabariigi vastu rahvusvahelist arbitraažimenetlust Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumise tõttu. Rahvusvahelise arbitraažimenetluse istungid toimusid 2016. aasta novembris ning eeldatavasti tehakse otsus antud küsimuses 2017. aastal.

Riina Käi

AS Tallinna Vesi

Finantsdirektor

Tel: (+372) 62 62 262

riina.kai@tvesi.ee