Punasel tänaval alustatakse veetorustiku rekonstrueerimist

Täna alustatakse Tallinna Vee veetorustiku rekonstrueerimisega Punase tänava ja Smuuli tee piirkonnas. Järgnevate kuude jooksul rekonstrueeritakse kokku ligikaudu 450 m veetorustikku, mis varustab puhta joogiveega Lasnamäe ja Maardu piirkondi ehk kokku üle 100 000 inimese.

Tööde käigus võib esineda ajutisi liikluskorralduse muudatusi Smuuli teel ja Punasel tänaval, liiklejatel palutakse juhinduda ajutistest liiklusmärkidest. Tööd on kavas lõpetada hiljemalt 31. oktoobriks 2020.

Tallinna Vee tootmisdirektori Aleksandr Timofejevi sõnul on tegu olulise investeeringuga, mille kaudu saab vett linna suurim survetõstepumpla, mis juhib vett kahte suurde piirkonda. „Tegu on ühega suurimatest Tallinna Vee tänavustest torustike rekonstrueerimisprojektidest.  Veetorustiku heakord aitab tagada Lasnamäe ja Maardu elanikele jätkuvalt kvaliteetset veeteenust. Täname piirkonna elanikke ja liiklejaid ette mõistva suhtumise eest,“ sõnas Timofejev.

Veetorustiku rekonstrueerimistöid Punasel tänaval teostab ASi Tallinna Vesi tellimusel OÜ Watercom.