Õppematerjali teabepäev õpetajatele

Tallinna Vesi korraldab täna, 11. aprillil, keskkonnahariduse teemalise teabepäeva algklasside ja loodusainete õpetajatele. Ettevõte tutvustab II kooliastme loodusõpetuse õppematerjali„Sinine klassiruum”.

Üle 30. Tallinna koolide õpetaja koguneb Tallinna Vee Ülemiste Veepuhastusjaama, et tutvuda riiklikku õppekava toetava õppematerjaliga „Sinine klassiruum” . Raamatu põhjal viiakse läbi näidistund ning osalejad saavad personaalse materjali. Soovijaile viiakse teabepäeva järgselt läbi ekskursioon Ülemiste Veepuhastusjaamas.

„Raamatu eesmärk on juhtida tähelepanu keskkonnale ning jätkusuutlikule arengule. „Sinine klassiruum” on mõeldud abimaterjalina õpetajatele ning selle koostamisel on silmas peetud nii õppekava läbivaid teemasid kui konkreetseid ainealaseid teemasid”, ütles AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Ian Plenderleith . „Kokku on õppematerjalisse koondatud 15 erinevat teemat koos tunnikavade ja töölehtedega, mis käsitlevad suurt osa veega seotud teemadest veeolekutest ja omadustest vee reostuse probleemi ning veekaitseni välja”, lisa ta.

Teabepäevad toimuvad lisaks tänasele ka 18. ja 25. aprillil. Teabepäevadele on kokku registreerunud juba üle 60. Tallinnaõpetaja. Tallinna Vesi loodab, et õppematerjal aitab keskkonna temaatikat lastele südamelähedasemaks muuta.

Lähemalt “Sinisest klassiruumist”.

Eelregistreerimine ja info: Jane Libe, keskkonnahariduse spetsialist, jane.libe@tvesi.ee, tel: 62 62 244