Nõukogu nimetab ametisse AS-i Tallinna Vesi uue tegevjuhi

19. märtsil 2014. a. kinnitab AS Tallinna Vesi nõukogu juhatuse esimehe Ian Plenderleith’i lahkumisavalduse ning uue tegevjuhina Karl Heino Brookes’i ametisse nimetamise. Karl Brookes võtab tegevjuhi ametikoha Ian Plenderleith’ilt üle 1. juunil 2014. aastal.

“Sellisteks muutusteks ei ole kunagi ideaalset ajastust. Samas on nii elus üldiselt kui karjääris loomulik võtta vastu uusi väljakutseid. Kuna tariifivaidlus on jätkuvalt lahenduseta ja me ei ole viimase 12. kuu jooksul näinud mingeid muudatusi, siis see “vaikne hetk” minu tagasiastumiseks parim,” selgitas Plenderleith. “Olen enam kui kindel, et Karl Brookes viib ettevõtet edasi värskete mõtetega, ühes meie ettevõttes töötava fantastilise meeskonnaga,” lisas ta.

“See on olnud minu jaoks väga huvitav ning loomulikult, rohkelt väljakutseid pakkunud aeg, mille eest olen äärmiselt tänulik. Mul on olnud au selle töö käigus õppida ja isiksusena areneda, kuid kõige olulisem – mul on olnud võimalus töötada koos suurepärase meeskonnaga. Oleme saavutanud silmapaistvad tootmistulemused tagades klientidele pakutava teenuse kõrge kvaliteedi ning näidates eeskuju ettevõtte juhtimisel ning eetilise äri edendamisel,” ütles Ian Plenderleith. Hr Plenderleith tänab kõiki koostööpartnereid ning aktsionäre toetuse eest pea kuuel ametisoldud aastal. „Kõige enam soovin aga tänada kõiki ettevõtte töötajaid, nii neid kellega olen varasemalt koos töötanud kui ka tänaseid kolleege,” rõhutas Plenderleith.

Karl Brookes’il on pea 30. aastane kommunaalsektoris töötamise kogemus nii Suurbritannias kui rahvusvaheliselt. Ta on töötanud mitmetel ametikohtadel nõudlikes tootmiskeskkondades. Tänu laiaulatuslikule kogemusele omab ta põhjalikku arusaama valdkonnas esinevatest väljakutsetest. Hr Brookes ütles, et ettevõtte uue tegevjuhina on tal kavas edasi liikuda jätkuva parendamise kursil, läbi kogu ettevõtte äritegevuse, rõhuasetusega järjepidevusele ja läbipaistvale suhtlusele Ettevõtte erinevate sidusrühmadega. “AS Tallinna Vesi võib kindlasti selle teenuse kvaliteedi üle uhke olla, mida pakub pea kolmandikule Eesti elanikest. Ootan huviga osalemist ettevõtte edasises arengus ning koostööd ettevõtte töötajatega,” ütles ta.

“Hr Plenderleith on ettevõttes töötanud pea 9 aastat. Finantsdirektorina, aastatel 2004 – 2007, mängis ta olulist rolli neis muudatustes, mis võimaldasid AS-i Tallinna Vesi aktsiate noteerimise Tallinna börsil 2005. aasta juunis. Alates 2008. aasta oktoobrist kuni tänaseni on Ian juhtinud AS-i Tallinna Vesi keerukas majanduskeskkonnas ning mis kõige olulisem, kaitstes Ettevõtte ja selle aktsionäride huve muutunud regulatsiooni tingimustes” ütles nõukogu esimees Robert Gallienne. “Soovin Ianit tänada selle aja ning energia eest, mida ta on ettevõtte juhtimisse panustanud,” lisas ta.