Nõmme veevarustus viiakse 12 tunniks üle Ülemiste veepuhastusjaama joogiveele

AS Tallinna Vesi viib 28.03 Nõmme linnaosa veevarustuse 12 tunniks üle Ülemiste veepuhastusjaama joogiveele. Katsetuse eesmärgiks on kaardistada Nõmme elanike veevarustuse tagamise võimalused juhuks, kui linnaosa tabab ulatuslik elektrikatkestus ning puurkaevpumplad ei saa enam inimesi ning ettevõtteid veega varustada.

28. märtsil alates kella 9.00 viiakse Nõmme linnaosa veevarustus osaliselt Ülemiste veepuhastusjaamas puhastatud pinnavee toitele. Kuigi katsetus kestab vaid 12 tundi, võib selle mõju olla veevõrgus tuntav kuni ööpäev.

Veevarustus katsetuse ajal ei katke! Küll aga võib veesuuna muutumine ja surve mõningane kõikumine ajutiselt mõjutada joogivee hägusust. Kuna Ülemiste veepuhastusjaama joogivesi sisaldab väikses koguses kloori, siis võib 28. märtsil olla kraanist tuleval veel kloori lõhn. AS Tallinna Vesi kinnitab, et veele lisatav kloori kogus (jääkkloori sisaldus < 0,5 mg/l) on tervisele ohutu ja seda vett võib jätkuvalt tarbida otse kraanist nii joogiks kui ka söögi valmistamiseks. Terviseamet on katsetuse kooskõlastanud ning nende hinnangul ühtegi riski inimese tervisele ei ole.

Hädaolukorra eksperimendi lõppedes viiakse Nõmme linnaosa veevarustus tagasi puurkaevpumplatest pärineva joogivee toitele ning veevõrgus taastub endine olukord.

Elutähtsa teenuse osutajana peab AS-il Tallinna Vesi olema vastavalt hädaolukorra seadusele toimepidevuse plaan olukorraks, kui midagi juhtub põhjaveega või pinnaveest toodetud joogiveega.  Seetõttu mängitakse selle katsetuse käigus läbi erinevad stsenaariumid osalise ja täieliku elektrikatkestuse puhuks. Kuna Ülemiste veepuhastusjaam on varustatud autonoomse reservgeneraatoriga, siis saab seal ka hädaolukorras toota joogivett ning suunata seda Nõmmele.

„Selline ennetav tegevus aitab saada täpsema ülevaate veevõrgu toimimisest võimalike kriisi stsenaariumide korral. Oluline on ka selleks meeskonna valmisoleku testimine ja koolitamine,“ selgitas ASi Tallinna Vesi tootmisjuht Ivar Ruubel.

Juhul kui enne või 24 tundi pärast katsetusi on veevarustus häiritud, siis palun andke sellest koheselt meile teada avariitelefonil 626 2400.

Korduma kippuvad küsimused ja vastused leiab meie kodulehelt: Korduma kippuvad küsimused – Tallinna Vesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisainfo:

Maria Tiidus

Kommunikatsioonijuht

Tallinna Vesi

Tel: 626 2271

E-post: maria.tiidus@tvesi.ee