Muuga piirkond viidi Ülemiste pinnavee varustusele

27. aprillil 2012. a. lülitati Muuga piirkond üle Ülemiste järve pinnavee varustusele.

Puhastatud pinnavee kvaliteet vastab kõigile seadusest tulenevatele joogivee kvaliteedinõuetele. 2012. a. esimeses kvartalis ei esinenud tarbijate kraanidest võetud veeproovides ühtegi mittevastavust.

AS Tallinna Vesi täidab Terviseametiga kooskõlastatud joogiveeallika ja joogivee piirkondlikke kontrollikavasid. Kavad sisaldavad kvaliteedikontrolli nõudeid nii pinnaveeallika, veepuhastusjaama, põhjavee kui ka linna veevõrgu jaoks. Nimetatud kavades on kindlaks määratud proovide võtmise sagedus ja kontrollitavad parameetrid, mida jälgivad Ettevõtte laborid.