Muudatused iseteeninduskeskkonnas

Head kliendid!

Selleks, et muuta AS-i Tallinna Vesi iseteeninduskeskkonna funktsionaalsust ja teha selle kasutamine kliendisõbralikumaks, oleme teinud Iseteeninduses muudatusi. Uue iseteeninduskeskkonna kasutamise eelduseks on allkirjastatud lepingu olemasolu. Kui selgub, et teil puudub allkirjastatud leping, pöörduge palun meie poole e-posti aadressil tvesi@tvesi.ee.

Lugupidamisega

Tallinna Vesi