Muudatused AS-i Tallinna Vesi nõukogus

United Utilities (Tallinn) B.V. nimetas AS Tallinna Vesi nõukogusse uue liikme, kelleks on Keith Haslett. Tema volitused ettevõtte nõukogus kehtivad 22.01.2018 – 22.01.2020.

Keith Haslett vahetab välja Steven Fraseri, kelle volitused nõukogus lõppevad 21.01.2018. Fraser nimetati esmakordselt nõukogusse 04.07.2008. Ettevõte tänab Fraserit tema panuse eest nõukogu liikmena.

Keith Haslett on töötanud veevaldkonnas kaksümmend aastat, täites erinevaid tehnilisi ja tootmisega seotud rolle. Tema praegune ametikoht on United Utilities Wastewater Network Plus direktor ja tema vastutusalaks on reoveeteenused. Haslett on ehitusinseneride liidu Institution of Civil Engineers liige ja tal on magistrikraad ärijuhtimises. Keith Haslett ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.