Muudatused AS-i Tallinna Vesi nõukogu koosseisus

 

AS-i Tallinna Vesi aktsionär, Tallinna linn, otsustas pikendada Ettevõtte nõukogus Tallinna linna esindava nõukogu liikme, Toivo Tootseni, ametiaega kahe aasta võrra alates 07. aprillist, 2013.a.

AS-i Tallinna Vesi põhikirja kohaselt on United Utilities (Tallinn) BV-l kui AS Tallinna Vesi suuraktsionäril (35,3% aktsiatest) õigus määrata kaks AS-i Tallinna Vesi nõukogu liiget ja Tallinna linnal kui teisel suuraktsionäril (34,7%) on õigus samuti määrata kaks nõukogu liiget. United Utilities (Tallinn) BV-l on õigus esitada veel kaks valitavat nõukogu liikme kandidaati ning Tallinna linnal on õigus esitada üks valitav nõukogu liikme kandidaat AS-i Tallinna Vesi aktsionäride üldkoosolekule, mis valib lisaks ka kaks sõltumatut nõukogu liiget.

27. veebruari, 2013. a seisuga on AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeteks Robert John Gallienne, Steven Richard Fraser (United Utilities), Simon Gardiner (United Utilities), Brendan Francis Murphy (United Utilities), Priit Lello (Tallinna linn), Rein Ratas (Tallinna linn), Toivo Tootsen (Tallinna linn), Mart Mägi (sõltumatu) ja Valdur Laid (sõltumatu).