Millistel tingimustel saab sõlmida otselepingu?

AS Tallinna Vesi sõlmib otselepingu korteriühistu või korteriomanike volitatud esindajaga. See tähendab, et kui Teie kinnistul ei ole korteriühistut ega korteriühisust, tuleb see otselepingu sõlmimiseks kõigepealt moodustada. Kui Teid teenindab haldusfirma ning Teil puudub teenusleping AS-iga Tallinna Vesi, siis palume otselepingu sõlmimiseks esitada avaldus e-posti teel: tvesi@tvesi.ee. Arveldamist alustame 0-saldoga, tingimusel et Teie kinnistul puudub võlgnevus kinnistut teenindava haldusfirma ees.