Millal sõlmitakse teenusleping?

Teenusleping sõlmitakse kinnistu omaniku või valdajaga pärast seda, kui kinnistu on ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni torustikuga ühendatud.