Mida pean tegema, kui mu kinnistul puudub veetarbimine?

Veearvesti näitu tuleb teatada lepingulises korras ka siis, kui puudub reaalne veetarbimine. Juhul kui tarbimine puudub, on võimalik sõlmida makseplaan. See tähendab, et teatate veearvesti näidu vaid kord aastas.

Kui veetarbimist ei toimu pikema perioodi vältel, siis soovitame lepingu ajutiselt peatada, veeühendus sulgeda ning veearvesti eemaldada, et veearvesti talvel ei külmuks või ei tekiks lekke ohtu. Palume esitada meile selleks avaldus. Veeühenduse sulgemine ja selle avamine (v.a. talveperioodiks külmumisohu vältimiseks) on tasulised teenused. Vaata hinnakirja siit.