Mida peab tegema teenuslepingu sõlmimiseks?

Teenuslepingu sõlmimiseks palume esitada:

  • täidetud lepingu sõlmimise avaldus
  • omandit või valdust tõendav dokument (vajadusel saame andmed väljastada kohapeal Kinnistusraamatu päringusüsteemist)
  • volikiri  (kui maa on kaasomandis või kui soovitakse lepinguliseks esindajaks kolmandat isikut). Volikirja saavad kaasomanikud allkirjastada ka digitaalselt.