Mida peab tegema liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga?

Liitumisprotsess koosneb järgmistest sammudest:
• Tehniliste tingimuste taotlemine
• Tehniliste tingimuste alusel projekti tellimine
• Projekti esitamine vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks
• Liitumislepingu sõlmimine
• Torustike ehitus vastavalt liitumislepingule ja kooskõlastatud projektile.

Liitumise kohta on täpsem info kodukliendile SIIN  ja ärikliendile SIIN.