Majandus- ja kommunikatsiooniminister algatas Konkurentsiameti peadirektori tegevuse suhtes teenistusliku järelevalve menetluse

10. septembril 2012.a. saatis AS Tallinna Vesi Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile pöördumise, palvega teostada üksikasjalik ning avaliku kajastusega järelevalvemenetlus Konkurentsiameti poolt kommunaalettevõtetele rakendatava hinnametoodika ning AS-i Tallinna Vesi tariifide kehtestamise eest vastutava Konkurentsiameti juhi Märt Otsa tegevuse osas.

8.oktoobril 2012.a. saatis minister Ettevõtte pöördumisele vastuse, mille kohaselt algatas Majandus- ja kommunikatsiooniminister Konkurentsiameti peadirektori tegevuse suhtes teenistusliku järelevalve menetlust. Kirjale lisatud käskkiri annab ülevaate järelevalve menetluse kontrollprotseduuri tegevustest.

Ministri käskkirja alusel on oodata, et menetlusprotsess viiakse lõpule ja vastav aruanne esitatakse 14. detsembriks 2012.a.

Ministri kirja- ning käskkirjaga on võimalik tutvuda SIIN.