Magasini ja Naeri tänaval algasid vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistööd

AS Tallinna Vesi alustas Magasini ja Naeri tänaval vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimist, mille tõttu kehtivad seal ajutised liikluspiirangud kuni 15. novembrini. Kohalikele elanikele tagatakse ehitustööde ajal veevärgi ning kanalisatsiooniteenuse toimimine ning ligipääs oma kinnistutele ka autoga.

„Et tagada joogivee ja kanalisatsiooniteenuse kõrge kvaliteet, vähendada suurte veeavariide ning üleujutuste riske, on vaja vastavalt vee- ja kanalisatsioonitorustiku seireandmetele efektiivselt planeerida ja teostada torustike rekonstrueerimistöid. Proovime võimalusel alati planeerida oma töid nii, et häiring linnaelanikele oleks võimalikult minimaalne,“ ütles AS Tallinna Vesi insenerteenistuse projektijuht Kaspar Raadik. „Magasini ja Naeri tänava vee- ja kanalisatsioonitorustik on vaja välja vahetada, sealne pinnas on juba mitmest kohast vajunud. Ennetamaks piirkonnas suuremaid liiklusummikuid, alustasime töödega 4. septembril, mil lõppes Liivalaia tänava remont ning seal taastus tavapärane liikluskorraldus,“ lisas Raadik.

Rekonstrueerimise käigus asendatakse Magasini ja Naeri tänava joogiveetorustik ja rajatakse uus lahkvoolne sademevee kanalisatsioonitorustik. Projekti raames uuendatakse ka sõidutee ja kõnniteede katend. Raadiku sõnul tagab see piirkonna elanikele kvaliteetse teenuse ka tulevikuks. Uute torustike planeeritud eluiga on üle 50 aasta.

Magasini tänava rekonstrueerimistöid tehakse Herne ja Ravi tänava vahelisel lõigul sealhulgas nende tänavate ristmikel. Samuti käivad ehitustööd Naeri tänaval. Tööd on planeeritud valmis saada 2,5 kuuga, et tekitada võimalikult lühiajalisi häiringuid kohalikele elanikele. Sel ajal piiratakse Magasini ja Naeri tänaval parkimist ning liiklus muudetakse kahesuunaliseks. Kaevetööd toovad endaga kaasa ka teatavaid mürahäiringuid. Kogu ehitusperioodil on tagatud veevärgi ning kanalisatsiooniteenuse toimimine, väljaarvatud lühiajalised sulgemised ümberühendusteks, millest teavitatakse kinnistuomanikke eraldi. AS Tallinna Vesi palub mõistvat suhtumist.

Ehitustöid teostab VH Ehitusteenused valdavalt tööpäeviti 7.30-18.00. Kohalikele elanikele on tagatud juurdepääs oma kinnistule ka sõidukiga, välja arvatud juhul, kui töö toimub täpselt värava ees. Sellest teavitatakse kinnistuomanikke eraldi. Sellega seoses palub AS Tallinna Vesi kohalikel elanikel jälgida liikluskorraldust ning suhelda jooksvalt VH Ehitusteenused töötajatega. „Kui kinnistule on vaja ligi pääseda suurema tehnikaga, siis kindlasti palume eelnevalt kuupäev kokku leppida projekti ehitajaga, et saaksime garanteerida tehnika ligipääsu,“ lisas Raadik. Prügiettevõtteid on liikluskorralduse muudatusest teavitatud, ent kui siiski peaks veoga probleeme tekkima, siis palume elanikel sellest kindlasti teavitada VH Ehitusteenuseid telefonil 51 38 977 või e-posti aadressil merle@vhehitusteenused.ee.

Kuni 8. septembrini on Magasini tänava Naeri ja Herne tänava vaheline lõik ning Naeri tänav autoliiklusele suletud. Peale seda avatakse liiklus Naeri tänaval ning suletuks jääb vaid Magasini tänava Herne ja Naeri tänava vaheline lõik. Edasistest liikluskorralduse muudatustest antakse kohalikele elanikele jooksvalt teada.