Maardu tegevuspiirkonna veeteenuse hinnatõus alates 01.10.2011.a.

15.02.2011 registreeriti Konkurentsiametis AS Tallinna Vesi taotlus veeteenuse hinna kooskõlastamiseks Maardu tegevuspiirkonnas. AS Tallinna Vesi taotles veeteenuse hinna kooskõlastamist vastavalt AS Tallinna Vesi, Maardu Linna ja Maardu Vesi vahel 05.08.2008.a sõlmitud lepingule. 18.08.2011 kooskõlastas Konkurentsiamet otsusega nr 9.1-3/11-006 AS Tallinna Vesi poolt kooskõlastamiseks esitatud Maardu tegevuspiirkonna veeteenuse hinna numbri, ilma detailselt selgitamata, missugustest põhjendatud kuludest ja tuludest see number täpselt koosneb.

 

Kuivõrd Konkurentsiameti 18.08.2011 otsus on veeteenuse hinna kooskõlastus, mitte negatiivne otsus, siis lähtuvalt ÜVVKS § 14¹ lõikest 1 on vee-ettevõtja kohustatud kehtestama Konkurentsiameti poolt 18.08.2011.a kooskõlastatud tariifid 30 päeva enne nende kehtima hakkamist. ÜVVKS § 14¹ lõige 1 kohustab samuti vee-ettevõtjat teatama klientidele uuest tariifist, avaldades vastava teate kas kohaliku omavalitsuse või vee-ettevõtja veebilehel ja üks kord vähemalt ühes kohalikus või maakonna levikuga ajalehes. Vastav teade avaldatakse nii Maardu linna kui ka AS Tallinna Vesi veebilehel.

 

Alates 1.oktoobrist 2011.a esitab AS Tallinna Vesi arved kõikide kasutatavate teenuste eest, arveldades alljärgnevate tariifidega, nii nagu Konkurentsiamet on tariifi arvuliselt ära kooskõlastanud:

  • tasu võetud vee eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele 1,23 EUR/m3 (km-ta) / 1,48 EUR/m3 (km-ga)
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele 1,59 EUR/m3 / 1,91 EUR/m3 (km-ga)
  • abonenttasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 0,67 EUR (km-ta)  / 0,80 EUR (km-ga) kuus
  • abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 0,67 EUR (km-ta)  / 0,80 EUR (km-ga) kuus
  • abonenttasu võetud vee eest juriidilistele isikutele sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm) järgnevalt:
DN Hind kuus km-ta  (EUR) Hind kuus km-ga  (EUR)
15 2,24 2,69
20 4,24 5,09
25 9,79 11,75
32 14,86 17,83
40 24,02 28,82
50 ja rohkem 26,87 32,24
  • abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm)järgnevalt:
DN Hind kuus km-ta (EUR) Hind kuus km-ga (EUR)
15 2,24 2,69
20 4,24 5,09
25 9,79 11,75
32 14,86 17,83
40 24,02 28,82
50 ja rohkem 26,87 32,24