Maardu Kallavere piirkonna ühisveevärgi torustikud ühendatud Tallinna torustikega

Alates 20.detsembrist 2011.a. on Maardu Kallavere piirkonna ühisveevärgi torustikud ühendatud Tallinna torustikega. Üleminek põhjaveelt pinnaveele parandab tunduvalt meie poolt pakutava teenuse kvaliteeti kuna siiani tarbitav puurkaevuvesi ei vastanud alati nõuetele.

Ülemiste Veepuhastusjaamast veevõrku suunatava joogivee kvaliteet on läbi aegade parim ning vastab kõikidele joogiveele kehtivatele kvaliteedinõuetele. Kindluse joogivee kvaliteedi osas annab veekvaliteedi kontrollkava, mille järgimist kontrollib Terviseamet. Kava määratleb väga täpselt proovivõtukohad, sagedused ning analüüsitavad parameetrid. Aastas võetakse ligi 3000 proovi.