Liitumispunkti ehitus

Meie ehitame välja tänavatorustikud koos liitumispunktidega ning vastutame nende torustike toimimise ja korrashoiu eest, mis on ehitatud kuni kinnistu liitumispunktini.

Mille eest vastutab liituja?

Klient vastutab vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituse eest alates kinnistu liitumispunktist kuni majani.

kinnistu