Liitumislepingu allkirjastamine ja liitumistasu maksmine

Liitumislepingu sõlmimise järgselt väljastame arve liitumistasu kohta.

Liitumise kompenseerimine

Tallinna linn kompenseerib 100% liitumistasust läbi arenduskomponendi* juhul, kui:

  • Teie tänavatorustiku kasutusluba on väljastatud pärast 1. jaanuari 2007;
  • Teie kinnistu on elamumaa;
  • Teie maja ehitusluba on väljastatud enne 22. märtsi 1999.

Teie tasuda jääb liitumislepingu sõlmimise kulu, mis 20% käibemaksuga on 1200 krooni (76,69 EUR km-ga). Juhul, kui Teie maja ehitusluba on väljastatud pärast 22. märtsi 1999, kuulub Teie poolt tasumisele liitumispunkti ehituskulu.

Tallinna linn kompenseerib 80% liitumistasust juhul, kui:

  • Teie tänavatorustiku kasutusluba on väljastatud vahemikus 1. juuli 2000 – 31. detsember 2006;
  • Te olete Tallinna elanik;
  • Teie maja ehitusluba on väljastatud enne 22. märtsi 1999;
  • maa sihtotstarbeks kinnistusregistris on elamumaa.

Teie tasuda jääb 20% liitumistasust.