Lekete tase Tallinna veevõrgus oli rekordmadal

Tallinna Vesi avalikustas 2017. aasta tootmistulemused, millest ilmneb, et lekete tase veevõrgus langes möödunud aastal rekordmadalale, jäädes 13,82 protsendi juurde. Väga head olid tulemused ka teistes vee ja reoveega seotud näitajates.

Joogivee kvaliteet püsis eelmise aasta tasemel ja küündis 99,93%ni. Samuti püsib kõrgel lõpptarbijate usaldus kraanivee kvaliteedi osas – 75% lõpptarbijatest tarbib kraanivett joogiks. Langenud on ka veekatkestuse keskmine kestvus kinnistu kohta, mis oli 2017. aastal 3 tundi ja 8 minutit.

Langustrendi näitab ka ummistuste arv, mis on aasta-aastalt vähenenud. Tallinna Vee tootmisdirektori Aleksandr Timofejevi sõnul näitavad tulemused, et ettevõte on olnud edukas nii veetorustiku ennetavas hoolduses, investeeringute planeerimisel kui ka tehnilise teeninduse töö korraldamisel. Samuti on headele tulemustele kaasa aidanud elanike üha teadlikum kanalisatsioonikasutus. „Aasta üheks olulisemaks investeeringuks klientide varustuskindluse tagamisel kujunes Mustamäed, Õismäed ja Harkut veega varustava alternatiivse toru valmimine, mis mõjutab enam kui 100 000 elanikku,“ rääkis Timofejev.

„Lisaks headele tootmisnäitajatele, mis olid mitmel juhul rekordtasemel, on rõõmustavad ka klientide hinnangud meie klienditeenindusele. Erinevates kliendigruppides jääb rahulolu Kantar Emori poolt läbiviidud TRI*M indeksis vahemikku 88-92. Sealjuures näiteks Euroopa keskmine tulemus jääb 65 punkti juurde,“ lisas Timofejev.

Samuti on Timofejevi hinnangul oluline jätkata tööd elanike teadlikkuse suurendamisel nii vee kvaliteeti kui ka ummistuste vältimist puudutavatel teemadel. „Oleme võtnud endale südameasjaks propageerida kraanivee joomist nii kodus, töökohal kui ka söögikohtades. Panustame elanike teadlikkuse ja otsime võimalusi muuta kraanivesi paremini kättesaadavaks ka avalikus ruumis. Oleme rajanud veevõtukohti mitmel pool üle linna ja plaanime sellega ka käesoleval aastal jätkata,“ rääkis Timofejev.